Termín doklasifikace

31.05.2017 13:47

Dne 12. 6. 2017 od 16:15 hod je poslední možnost doplnění výkonů, které jste nestihli v řádné hodině Tv. Toto sdělení je určeno chlapcům i dívkám nižšího i vyššího gymnázia.